+48 690 020 576

Formularz kontaktowy

Dobór tematu pracy dyplomowej

Współpraca z Pogotowiem Statystycznym

Wzory prac dyplomowych

Selekcja literatury

Weryfikacja tekstu w systemie antyplagiatowym

Uzupełnianie tekstu

Korekty edytorskie i formatowanie tekstu

Tworzenie planu pracy dyplomowej

Nowe funkcjonalności w systemie antyplagiatowym

W naszych ostatnich artykułach nawiązujemy do zmian, jakie spowodowało wprowadzenie ponad rok temu na polskich uczelniach wyższych nowego systemu antyplagiatowego JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Podstawowym problemem podczas oddawania pracy do sprawdzenia na uczelni jest fakt, że system JSA bada nie tylko plagiat, czyli fragmenty zapożyczone z innych źródeł (cytaty), lecz także podobieństwo stylistyczne. Oznacza to, że nawet parafraza (opisanie wybranych definicji i zagadnień własnymi słowami) może zostać uznana za plagiat według JSA. Sprawę komplikuje również to, że do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego dostęp mają wyłącznie uczelnie, w związku z czym przed oddaniem pracy do sprawdzenia nie da się w żaden sposób upewnić, czy wynik uzyskany w systemie JSA będzie wynosił maksymalnie dopuszczalne 30%. W tej kwestii deską ratunkową może być system, jaki obowiązywał na większości uczelni przed wdrożeniem JSA – mowa o systemie Plagiat.pl.

Czytaj więcej


Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Kochani! Wraz z całym Zespołem Erato Consulting życzymy Wam miłych, radosnych i przede wszystkim spokojnych Świąt. Dużo zdrówka!