+48 570 600 460

Formularz kontaktowy

Czym jest JSA – Jednolity System Antyplagiatowy?

Jeżeli zbliżasz się do ukończenia studiów, już niedługo czeka Cię obrona pracy dyplomowej. Od kilku miesięcy na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce obowiązuje nowy system antyplagiatowy – JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Czy wiesz, jak dokładnie działa?

Aby w pełni ukończyć studia, należy napisać pracę dyplomową zawierającą teoretyczny opis problemu a także sprawozdanie z przeprowadzonych działań, badań, czy obserwacji. Tworzenie pracy dyplomowej opiera się na analizowaniu dostępnej literatury tematycznej w taki sposób, aby przedstawić zagadnienie przez pryzmat dotychczasowego dorobku nauki i dodać do tego własne spostrzeżenia. Trudno przy tym niekiedy uniknąć powtórzeń względem istniejących, obronionych już prac oraz wydanych na dany temat książek i publikacji. Jak się ma do tego JSA (Jednolity System Antyplagiatowy)?

JSA ma na celu sprawdzanie prac dyplomowych pod względem występowania w nich znamion plagiatu. Jednolity System Antyplagiatowy korzysta ze stale aktualizowanej bazy:
• aktywów prawnych,
• polskiego Internetu NEKST,
• Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
• Wewnętrznej bazy uczelnianej,
• Elementów światowego Internetu (Wikipedia).

Jak dokładnie działa JSA?

Wynikiem analizy jest raport, w którym po analizie treści wykazywane są fragmenty podobne. Są one zaznaczone kolorem, a dokument źródłowy zamieszczany jest w sekcji „źródło podobieństwa”.

JSA, Jednolity System Antyplagiatowy, pisanie pracy, praca magisterska, praca licencjacka, praca dyplomowa

Dlaczego JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) sprawia tyle problemów i tak trudno zmieścić się w dopuszczalnym limicie 30%? Jest tak, ponieważ system wychwytuje nie tylko wszelkie próby kopiowania i manipulacji, jak było to również stosowane w poprzednim systemie antyplagiatowym. JSA bada również podobieństwo stylistyczne, zatem aby praca była uznana za oryginalną, nie wystarczy zwykłe przeredagowanie tekstu pochodzącego np. ze źródeł literatury własnymi słowami. Dodatkowo, setki tysięcy studentów w Polsce bronią swoje prace na takie same lub podobne tematy, wykorzystując te same źródła literatury. Największym problemem są rozdziały z analizą statystyczną, gdzie w każdym przypadku, niezależnie od badanego problemu i wyników analizy, słownictwo jest powtarzalne (np. korelacja, wariancja, odchylenie standardowe – są to sformułowania występujące w każdej analizie statystycznej).

Jeżeli potrzebujesz porady lub wsparcia w zakresie JSA, zapraszamy do współpracy!

Zespół Erato Consulting