+48 570 600 460

Formularz kontaktowy

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej?

Stworzenie planu pracy dyplomowej to najważniejszy etap przed rozpoczęciem pisania. Jak stworzyć dobry plan? Na co zwrócić uwagę i jakich błędów nie popełniać? Przedstawiamy 7 najważniejszych zasad.

 

Poniżej najważniejsze porady dotyczące tworzenia planu pracy:

  1. Przeanalizuj dobrze swój temat. Sprawdź, czy masz o nim jakiekolwiek pojęcie i czy istnieje do niego jakakolwiek bibliografia. Pamiętaj – nawet najciekawsza praca nie zostanie zaakceptowana bez odpowiedniej ilości odwołań do literatury na wybrany temat.
  2. Dowiedz się na uczelni jaka jest pożądana objętość pracy i na ile rozdziałów powinna się dzielić. Na każdej uczelni wymogi w zakresie ilości stron są inne. Powszechnie jednak praca licencjacka powinna być podzielona na 3 rozdziały, a magisterska na 4 rozdziały.
  3. Zastanów się nad częścią badawczą, która powinna się znaleźć w ostatnim rozdziale pracy. Celem pracy jest poruszenie i przeanalizowanie wybranego problemu, rozdział praktyczny będzie więc najważniejszym rozdziałem Twojej pracy.
  4. Podziel całą pracę na rozdziały, a następnie na podrozdziały. Plan pracy powinien być szczegółowy.
  5. Koniecznie skonsultuj swoją koncepcję z promotorem. Jeżeli promotor odrzuci Twoją koncepcję, wyegzekwuj od niego wskazówki, co należy zmienić w planie pracy. Nie zaczynaj pisać pracy bez akceptacji planu!
  6. Skonsultuj z promotorem również pomysł na część badawczą. Pamiętaj o tym, że to promotor dopuszcza studentów do obrony i to on musi zaakceptować Twoją pracę.
  7. Jeżeli Twoim celem nie jest wygranie konkursu na najlepszą pracę dyplomową, nie wybieraj bardzo skomplikowanego i rzadko spotykanego tematu pracy. Pisanie pracy to trudny i wymagający proces, jeżeli wybierzesz zbyt trudny temat, możesz sobie nie poradzić.

Jeżeli masz problemy ze stworzeniem planu pracy dyplomowej, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci!

Zespół Erato Consulting

Kontakt