+48 570 600 460

Formularz kontaktowy

Nowe funkcjonalności w systemie antyplagiatowym

W naszych ostatnich artykułach nawiązujemy do zmian, jakie spowodowało wprowadzenie ponad rok temu na polskich uczelniach wyższych nowego systemu antyplagiatowego JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Podstawowym problemem podczas oddawania pracy do sprawdzenia na uczelni jest fakt, że system JSA bada nie tylko plagiat, czyli fragmenty zapożyczone z innych źródeł (cytaty), lecz także podobieństwo stylistyczne. Oznacza to, że nawet parafraza (opisanie wybranych definicji i zagadnień własnymi słowami) może zostać uznana za plagiat według JSA. Sprawę komplikuje również to, że do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego dostęp mają wyłącznie uczelnie, w związku z czym przed oddaniem pracy do sprawdzenia nie da się w żaden sposób upewnić, czy wynik uzyskany w systemie JSA będzie wynosił maksymalnie dopuszczalne 30%. W tej kwestii deską ratunkową może być system, jaki obowiązywał na większości uczelni przed wdrożeniem JSA – mowa o systemie Plagiat.pl.

Jeszcze do niedawna system Plagiat.pl badał czysty plagiat – czyli cytaty i inne fragmenty zapożyczone z literatury, Internetu i Bazy Aktów Prawnych. W związku z tym przeskanowanie pracy w systemie Plagiat.pl przed jej oddaniem do sprawdzenia na uczelni dawało niewielki obraz tego, jaki wynik możemy uzyskać w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Wraz z początkiem sierpnia platforma Plagiat.pl została jednak rozbudowana o nowe funkcjonalności. W najnowszych raportach z systemu Plagiat.pl zobaczymy nie tylko fragmenty zapożyczone, lecz również takie, które są sparafrazowane, a mimo to w systemie JSA mogą być uznane za plagiat na skutek podobieństwa. Mowa tu o fragmentach zmodyfikowanych na skutek:

Fragmenty zmodyfikowane są w raporcie oznaczone kolorystycznie, widoczne są również źródła tego typu fragmentów wraz z ich oryginalną postacią.

plagiat

Obecnie, aby oddać pracę, która zostanie na uczelni zaakceptowana i uznana za oryginalną, trzeba włożyć więcej pracy niż w poprzednich latach. Zdarza się jednak, że przez wymóg cytatów i porównań w częściach teoretycznych, mimo najszczerszych starań, podobieństwo pracy jest zbyt wysokie do źródeł i innych, wcześniej oddanych prac. Przeskanowanie swojego tekstu na platformie Plagiat.pl nadal nie umożliwi nam poznania dokładniego wyniku, jaki uzyskamy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym na uczelni. Jednak dzięki takiemu sprawdzeniu zobaczymy, które miejsca w naszej pracy wymagają dodatkowej korekty z powodu zbyt wysokiego podobieństwa do innych tekstów, co zwiększy nasze szanse na akceptację pracy na uczelni. Dodatkowo jest to w pełni bezpieczne, ponieważ sprawdzenie tekstu w systemie Plagiat.pl nie powoduje jego wgrania do jakiejkolwiek bazy. W związku z tym jeden tekst możemy sprawdzić w tym systemie wielokrotnie.

Więcej na temat działania systemu JSA w naszych poprzednich artykułach:

W przypadku dodatkowych pytań bądź chęci sprawdzenia swojej pracy w systemie Plagiat.pl zapraszamy do kontaktu

Zespół Erato Consulting