+48 570 600 460

Formularz kontaktowy

Analiza finansowa

W Zespole Erato pracują redaktorzy specjalizujący się w dziedzinie finansów i rachunkowości.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w takim zakresie – zapraszamy!

Oprócz wsparcia w zakresie pisania tekstów, pomagamy naszym Klientom kompleksowo analizować dane finansowe i księgowe. Przygotowujemy m.in.:

Opracowane wyniki przedstawiamy w formie tabel, wykresów lub innych wymaganych form, wraz ze szczegółową analizą i opisem.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie badań dotyczących aspektów finansowych lub księgowych – zapraszamy do kontaktu.

Napisz do nas!

Korzystanie z usług Erato Consulting jest jednoznaczne z akceptacją naszego regulaminu, zgodnie z którym napisane przez nas teksty są wyłącznie tekstami wzorcowymi. Zespół Erato Consulting nie odpowiada za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem zamówionego tekstu, zwłaszcza w kontekście ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity: U. z 2017 r. poz. 880). Regulamin dostępny na stronie: https://eratoconsulting.pl/regulamin/

Dobór tematu pracy dyplomowej

Współpraca z Pogotowiem Statystycznym

Analiza finansowa

Opracowanie ankiety

Wzory prac dyplomowych

Selekcja literatury

Weryfikacja tekstu w systemie antyplagiatowym

Uzupełnianie tekstu

Korekty edytorskie i formatowanie tekstu

Tworzenie planu pracy dyplomowej