+48 570 600 460

Formularz kontaktowy

Weryfikacja tekstu w systemie antyplagiatowym

Po złożeniu pracy licencjackiej lub magisterskiej w dziekanacie każda uczelnia weryfikuje ją w systemie antyplagiatowym, aby sprawdzić jej oryginalność.

Od niedawna na uczelniach obowiązuje Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), do którego dostęp mają wyłącznie uczelnie.

Naszym Klientom oferujemy weryfikację tekstów w systemie antyplagiatowym, który obowiązywał przed tymi zmianami.

Chcesz dowiedzieć się, co daje taka weryfikacja i jaka jest różnica? Odezwij się do nas!

 

Napisz do nas!

Dobór tematu pracy dyplomowej

Współpraca z Pogotowiem Statystycznym

Analiza finansowa

Opracowanie ankiety

Wzory prac dyplomowych

Selekcja literatury

Weryfikacja tekstu w systemie antyplagiatowym

Uzupełnianie tekstu

Korekty edytorskie i formatowanie tekstu

Tworzenie planu pracy dyplomowej