Regulamin

§ 1 Serwis Eratoconsulting.pl (zwany również „Firmą” oraz „Wykonawcą”) świadczy usługi edukacyjne, a także działalność szkoleniową i doradczą. Firma wykonuje zlecenia z zakresu pisania tekstów i prac wzorcowych.

§ 2 Zleceniodawca zleca Wykonawcy wykonanie opracowania naukowego na podany przez Zleceniodawcę temat. Na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., Nr 133, poz. 883) dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu prawidłowej realizacji usługi.

§ 3 Wszystkie prace pisane są na podstawie złożonego zamówienia, w oparciu o szczegółowe wytyczne dotyczące treści, ilości stron, wymagań formalnych oraz terminów. Własna inicjatywa redaktora serwisu może być zastosowana jedynie po uprzednim zatwierdzeniu osoby zamawiającej. Firma nie sprzedaje gotowych, wcześniej napisanych wzorów prac.

§ 4 Serwis Eratoconsulting.pl gwarantuje oryginalność wszystkich redagowanych tekstów. Każdy Zleceniodawca wraz z ostatnią częścią zamówionego tekstu otrzymuje bezpłatnie raport antyplagiatowy, potwierdzający jego oryginalność.

§ 5 Składanie zapytań oraz zamawianie prac odbywa się poprzez wysyłanie odpowiedniego formularza na stronie, wysłanie zapytania na adres email kontakt@eratoconsulting.pl lub telefonicznie (nr +48 690 020 576).

§ 6 Serwis „Eratoconsulting.pl” udziela gwarancji na nieograniczoną ilość poprawek, które można zamawiać bezpłatnie do 30 dni od daty zamknięcia danej transakcji czyli przekazania skończonej, zamówionej wcześniej pracy i jej całkowitego rozliczenia przelewem bankowym (lub w terminie innym, ustalonym między Zleceniodawcą a Wykonawcą, potwierdzonym drogą mailową). Poprawki bezpłatne są wykonywane jedynie w obszarach uprzednio uzgodnionych z Wykonawcą oraz z zachowaniem minimum tygodniowego terminu realizacji. Pozostałe poprawki nie wynikające z winy Wykonawcy, a będące wynikiem zmiany decyzji Zleceniodawcy (np. dotyczące ustalonego na początku spisu treści), zawsze będą odpłatne.

§ 7 Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

§ 8 Rozliczenie za zamówione zlecenie odbywa się w sposób uprzednio ustalony przez Wykonawcę i Zleceniodawcy. Rozliczenie może zostać rozłożone na raty, wraz z postępami w realizacji zamówienia. Zleceniodawca ma prawo do wglądu zamówionego tekstu w trakcie realizacji zlecenia na każde życzenie.

§ 9 Pozostałe szczegóły niesprecyzowane powyżej, dotyczące wykonania zamówionego tekstu, będą ustalane między Zleceniodawcą a Wykonawcą drogą mailową. Informujemy, iż zarówno przed rozpoczęciem współpracy, jak również w czasie trwania współpracy, doradztwo serwisu Eratoconsulting.pl oraz wszelkie konsultacje są całkowicie bezpłatne.

§ 10 Zastrzegamy, iż napisane przez serwis Eratoconsulting.pl prace są jedynie wzorami prac dyplomowych. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK.